Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Tak ako sa Ti rátal priemer na vysvedčení na strednej škole, tak sa ráta aj tu po ukončení každého semestra, pričom sa dôraz kladie na ateliérové predmety. Ak budeš mať priemer do 2,0 a z ateliéru nie horšiu známku ako C, tak môžeš získať štipendium, ísť na zahraničnú mobilitu alebo aj bez prijímacích skúšok na ing./mgr. štúdium.

doplnenie: Vážený študijný priemer /VŠP/

sa používa na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období 

Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom zadané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.