Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Milá študentka, milý študent

Vítame ŤA na našej Alma mater a sme veľmi radi, že budeš súčasťou nášho kolektívu. 

Sme malá fakulta, ktorá je ale plná nadšencov pre architektúru, urbanizmus či dizajn. Minimálne vizuálne sa poznáme, ale na rôznych zaujímavých aktivitách, ktoré spolu s Tvojimi kolegami  organizujeme, spoznáš všetkých omnoho viac, spoznáš ich názory, práce a vieš sa ich spýtať na všetko, čo Ťa zaujíma. Už teraz sa tešíme, že sa staneš návštevníkom a možno aj organizátorom napr. Prieskumov, Ceny dekana, Pechtle Mechtle, Pajc, Noci architektúry, Belluš open, Manifestu, Foto expo a pod.

Veľa vecí bude pre Teba nových, možno nevieš ako sa u nás študuje, čo sú to študijné plány, kde môžeš nájsť odpovede na Tvoje otázky, aký je rozdiel medzi skúškou a klasifikovaným zápočtom, čo je to ateliér či kreditový systém štúdia atď….

Najdôležitejšie odpovede sme pre Teba zhrnuli a pokúsime sa Ti ich na tejto stránke vysvetliť.

Pevne veríme, že Ti takto pomôžeme sa na FAD lepšie zorientovať, ušetríme Ti kopu času pri hľadaní správnych odpovedí a uľahčíme Ti začiatok Tvojho štúdia.

FAD

Výučba prebieha hlavne v budove FAD na Nám. slobody 19, Bratislava. Študenti dizajnu využívajú aj ateliérové priestory na rektoráte STU na Vazovovej u...

Kto je kto? Čo je čo?

Počas štúdia sa budeš stretávať s pojmami ako rektor, dekan, garant, akademický senát… Pre viacerých tieto pomenovania znejú zaujímavo a pre niektorýc...

Ako to u nás funguje?

Radi by sme Ti v skratke vysvetlili ako sa u nás študuje, na koho sa môžeš obrátiť a prečo je to jednoducho tak. Možno budeš mať na začiatku pocit, že...

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie slúži priamo pre študentov FAD STU, vedie Vás počas celého Vášho štúdia a snaží sa byť pomocou a aj oporou študentom /verte, že nie...

Akademický rok

Je podobný ako klasický školský rok. Výučba sa začína asi okolo 20.septembra a končí najneskôr začiatkom júla. Ale ak si šikovná/ý, tak aj skôr :)

Zápis

Zápis si už absolvoval, tak vieš o čo ide. V budúcnosti, keď budeš prechádzať do ďalšieho ročníka, tak si najprv niekedy v máji či v júni predregistru...

Ubytovanie

Naši študenti sú v prvom rade ubytovaní na internáte Belojanis, ktorý je od školy vzdialený asi 10 min pešou chôdzou. Ten patrí iba nám a je na ňom i ...

Aké pomôcky budem potrebovať?

Pre plynulú prácu so softvérom na architektonickú a dizajnérsku tvorbu je vhodné pri výbere notebooku či počítača dbať na minimálne odporúčané systémo...

Programové vybavenie

Každý študent FAD má počas štúdia k dispozícii zadarmo viaceré služby, ktoré sú v bežnom živote spravidla spoplatnené. Všetci na fakulte fungujeme pod...

AIS - Akademický informačný systém

Medzi študentmi a neboj, aj pedagógmi, je to taký strašiak AIS (Akademický informačný systém). Ale to len na začiatku a rýchlo sa v ňom zorientuješ. N...

Elektronický index

Tak ako si mal elektronickú žiacku knižku, tak na univerzite máš k dispozícii elektronický index, ktorý v plnej miere nahrádza pôvodne používaný klasi...

Aké predmety študovať?

Tak ako na strednej škole, tak aj tu je potrebné počas štúdia absolvovať určité predmety. Členia sa na hlavné - t.j. povinné, ktoré sú predpísané, pov...

Kredity - ako ich získať?

Nie je to nič strašné. Každý predmet má pridelený počet kreditov / v závislosti rozsahu a obtiažnosti , tj. aj od času koľko mu máš venovať/. Za seme...

Rozvrhy

Asi ich už poznáš a už si si ich študoval. Sú platné pre každý semester, vždy, pred začatím semestra, sú zverejnené na webe fakulty, časť Študenti. Sú...

Ako prebieha výučba?

Tu sa stretneš s niečim novým a odlišným, ako tomu bolo v Tvojom doterajšom štúdiu. Niektoré časti výučby budete mať spolu celý ročník, niekedy sa bud...

Odovzdávanie ateliérových prác

Tento dátum máš uvedený aj v harmonograme štúdia a je nutné si ho veľmi dobre zapamätať a dodržať. Aby sme boli spravodliví, všetci študenti dostanú n...

Ako sa hodnotí?

Tak ako doteraz známkami. Na to aby si bol, bol úspešný študent musíš ovládať min.56% požadovaných vedomostí. Máme stupnicu: 1-A, 1,5-B, 2-C, 2,5-D, ...

Absencia

Aj keď študuješ na univerzite, tak aj pre Teba platí, že všetky formy štúdia sú povinné a je potrebné sa ich nielen zúčastňovať, ale aj byť na nich pr...

Portfólio prác

Toto je tá zaujímavosť, ktorou sa počas štúdia prezentuješ! Každý študent si po ukončení ateliérového predmetu svoju prácu archivuje v predpísanom for...

Prerušenie a ukončenie semestra

Áno, aj také sa stáva a nie je to katastrofa. NIekedy, vzhľadom na zdravie, životnú situáciu, regeneráciu, získanie potrebného času na rozmyslenie si ...

Ako skončíš semester/predmet?

Na našej fakulte sa predmety ukončujú vždy po ukončení výučbovej časti počas skúškového obdobia. V harmonograme semestra je tento čas špeciálne vyčlen...

Študijný priemer

Tak ako sa Ti rátal priemer na vysvedčení na strednej škole, tak sa ráta aj tu po ukončení každého semestra, pričom sa dôraz kladie na ateliérové pred...

Študenti so špecifickými potrebami

Ako na každej škole, tak aj na našej majú možnosť študovať všetci talentovaní uchádzači. Možno sa budeš diviť, ale keď niekto nepočuje alebo je na voz...

Čo robiť keď máš problémy

V prípade, ak budeš mať pochybnosti alebo problémy, budeme veľmi radi, keď ich budeš s nami konzultovať. Vždy je dôležitá včasná komunikácia! a často ...

Dôležitá legislatíva

Viem, nikto legislatívu nemá rád, ale predurčuje čo a ako máme robiť. Z toho dôvodu je potrebné niekedy po nej siahnuť. Napríklad Študijný poriadok FA...

Zásady slušného správania

FAD je malá fakulta a časom sa na fakulte všetci navzájom poznajú. Aj z toho dôvodu je potrebné dodržiavať breviár slušného správania, naučiť sa mená ...

Ako komunikujeme navzájom?

Názor študentov je dôležitý a tým sa riadi aj naša fakulta. Každý utorok máš vymedzené 2 hodiny, kedy sa na škole neučí a keď máš záujem, môžeš sa str...

Štipendiá

Učiť sa oplatí! Ak dosiahneš vynikajúce študijné výsledky môžeš získať prospechové štipendium. Mimoriadne štipendium sa udeľuje za úspešnú reprezent...

Absolvovanie štúdia v zahraničí

Viacerí sa na to pýtate hneď pri Vašom prvom vstupe na pôdu FAD. Áno, zabezpečujeme ju a ponúkame študentom. Dokonca, niekedy ich až nahovárame, aby s...

Knižnica FAD

Na fakulte majú naši študenti k dispozícii knižnicu, kde nájdu nielen skriptá, ale aj zaujímavé publikácie, časopisy, prístup k normám. Záujmom knižni...

Študentské organizácie

Na fakulte pôsobí Študentský parlament /www.spfastu.sk/, ktorí zastrešuje nadšencov z oblasti A, U a D. Nájdeš tam ľudí, ktorí vždy priložia ruku k d...

Podujatia na FAD STU

Tie už asi poznáš, sú známe aj mimo budovy fakulty. Organizujú sa tu prieskumy /študenti prezentujú svoje semestrálne práce pre verejnosť/, Noc archit...

Život popri štúdiu

Tým, že si začal študovať na FAD sa v Tvojom živote veľa zmení, väčšinu času budeš tráviť pri počítači alebo nad škicovaním, rysovaním či sedením v šk...

Ako je to s jedlom?

Veľa z vás prišlo z prostredia, kde bola domáca strava na dennom poriadku. Strava je naďalej veľmi dôležitá, tak hamburgery alebo zalievané nudle či...

Športovať alebo nie?

Nezabúdaj aj na šport! Na našej fakulte nie je šport povinnou súčasťou výuky, ale na iných fakultách - školách a internátoch máš športové plochy k di...