Prejsť na obsah
Konferencie

Archív konferencií pred 2017

OIKONET Global Dwelling 2016
Tretia medzinárodná konferencia projektu OIKONET, do ktorého je zapojená aj FA STU, bude 26.9.2016 v Manchesteri, jej nosnými témami sú udržateľnosť, inovatívnosť a participatívnosť bývania v globálnom kontexte... Čítaj viac...

REA 20 - 2016 
20. stretnutie združenia frankofónnych škôl architektúry zo strednej a východnej Európy a Francúzska, od 2. do 8. mája 2016. Jubilejné stretnutie REA 20 a konferencia majú tému "Rurálne mestá v 21 storočí"...  Čítaj viac...

qqq

ZDRAVÉ DOMY 2016
12. ročník mezinárodní konference (22.-23.4.2016, FA VUT Brno) byl zaměřen na zachování stávajících hliněných staveb, možnosti jejich obnovy, rekonstrukcí a přestaveb. Domy z přírodních materiálů skýtají zdravé životní prostředí...  Čítaj viac...

qqq

KONFUC 2016 
Učiteľská konferencia FA STU sa niesla v duchu niekoľkoročnej tradície. Uskutočnila sa vo štvrtok 14. apríla 2016. Téma: Osobné reflexie výučby architektúry. Ciele: Pripomenutie si desaťročí výučby architektúry v Československu a na Slovensku. Čítaj viac...

qqq 

OIKONET konferencia Global Dwelling
Bratislava, september 2015. Druhá konferencia projektu OIKONET (v angličtine) sa zaoberala problémami bývania vo svete.  Viac...

qqq

Inovácie v navrhovaní a vzdelávanie
Bratislava 2.-5. september 2015. 4. svetová konferencia o technickom a inžinierskom vzdelávaní bola pripravená v spolupráci WIETE a FA STU. Viac...

qqq

Zdravé domy - Zdravý interiér 2015
Bratislava, 14.-15. máj 2015. Konferencia o zdravom bývaní a zdravom prostredí (v slovenčine a češtine) sa koná striedavo v Brne a v Bratislave. Viac...

qqq

Budovy s takmer nulovou potrebou energie
Bratislava, október 2015. Cyklus konferencií "Pasívne domy" (striedavo v Brne a v Bratislave) pokračoval týmto podujatím (v slovenčine a češtine). Viac...