Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Nové kategórie publikačnej činnosti podľa vyhlášky č.397/2020 Z.z.:

 

KÓD KATEGÓRIE - NÁZOV KATEGÓRIE

V1 – vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
V2 – vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

O1 – odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
O2 – odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
O3 – odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

P1 – pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
P2 – pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skriptá

D1 – dokument práv duševného vlastníctva

I1 – iný výstup publikačnej činnosti ako celok
I2 – iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka
I3 – iný výstup publikačnej činnosti z časopisu

U1 – umelecký výstup publikačnej činnosti ako celok
U2 – umelecký výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
U3 – umelecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

 


Nové kategórie ohlasov publikačnej činnosti podľa vyhlášky č.397/2020 Z.z.:

 

KÓD KATEGÓRIE - NÁZOV KATEGÓRIE

1 citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch
2 citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov
3 recenzia a umelecká kritika v publikácii

 


Staré kategórie publikačnej činnosti - pre publikácie od roku vydania 2013 do 31.1.2022

Staré kategórie ohlasov - platí pre publikácie od roku vydania 2013 do 31.1.2022

 


Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC v zmysle vyhlášky 456/2012
 

Kategórie publikácií zrušené v roku 2013:

  • AEE, AEF - vedecké práce v zahraničných/domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách;
  • BEC, BED - odborné práce v zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch;
  • BGH - legislatívne dokumenty;
  • AFI, AFJ - preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných/domácich vydavateľstvách;
  • CAG, CAH - audiovizuáne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) v zahraničnej/domácej produkcii.

 

Kategórie publikácií platné od roku 2013:

  • ADM, ADN - vedecké práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
  • AEM, AEN - abstrakty vedeckých prác v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
  • BDM, BDN - odborné práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
  • CBA, CBB - kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií vydaných v zahraničných a  domácich vydavateľstvách.

 

Upozornenie:

V kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM a BDN sa neevidujú konferenčné príspevky a abstrakty z konferencií uverejnené v časopise alebo v jeho suplementárnom čísle, ktoré sú zaradené v databázach WoS a SCOPUS. Tieto sa registrujú ako konferenčné v príslušných kategóriách.