Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU
Pri posudzovaním kvality vedeckých časopisov sa používajú rôzne metriky:

 

Voľne prístupný hodnotiaci portál, ktorý čerpá bibliometrické údaje z databázy SCOPUS. Obsahuje záložky: Journal Ranking a Country Ranking.

Uvedené kvartily časopisov (v rozsahu Q1 - Q4) predstavujú význam / prestíž časopisu v danom vednom odbore. Kvartily časopisov sa ročne aktualizujú a sú alternatívou k impakt faktoru.

 

Bibliometrická databáza na hodnotenie a porovnávanie vedeckých časopisov. Je súčasťou portálu Web of Science (WoS). Obsahuje dve edície: Science Edition a Social Science Edition.

Impact Factor (IF) - indikátor kvality vedeckého časopisu (nevzťahuje sa na hodnotenie článku alebo autora) sa každoročne aktualizuje.

 

Databázy sú dostupné na základe overenia IP adries alebo vzdialeného VPN prístupu do siete STU.

 


Manuál na zvýšenie citovanosť publikovaných prác:

Krátky manuál ako si zriadiť (založiť profil) a ako využívať vyhľadávanie prostredníctvom Google Scholar.

 

Pomôcka pri výbere periodika na publikovanie:

Výber časopisov na základe kvartilov za rok 2019 rozdelený podľa odborov: kvartily časopisov (k 12.10.2020).

 

Ako napísať článok - v angličtine:

The Charlesworth Group offers publishing services for English writing Authors - see some of their Publication Tips.