Zoznam schválených žiadostí na finančný príspevok z FAEB v školskom roku 2008/2009

 

Meno žiadateľa a číslo žiadosti

 suma

Názov aktivity

 

 

 

 

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

01/2008

60.000,-Sk

Príprava, realizácia a vernisáž výstavy študentských prác, ocenených v súťaži o Cenu dekana FA STU

 

 

 

 

Ing. Veronika Kotradyová. , PhD.

02/2008

10.782,-Sk

Prevoz a inštalácia výstavy FA STU na veľtrhu MODDOM v Inchebe Bratislava (Výstava študentských prototypov nábytku „Bližšie k praxi“ navrhnutých a zrealizovaných na workshopoch)

 

 

 

 

Ing.arch.Karol Kattoš,CSc.

03/2008

65.000,-Sk

XII. stretnutie REA(sieť architektonických fakúlt štátov Európy v Azerbajdžane

 

 

 

 

Ing.arch. nadežda Hrašková, PhD.

04/2008

48.500,-Sk

Medzinárodný Workshop „Touches of Rennaisance“ – Florencia, Taliansko

 

 

 

 

 

doc. akad. soch. Milan Lukáč

05/2008

50.000,-Sk

 

Inštalácia trvalej expozície aktivít prof. Emila Belluša a jeho školy

 

 

 

 

 

Doc.Ing. arch. Pavel Gregor,PhD.

06/2008

7.000,-Sk

Prednášky externých lektorov v rámci predmetu „Prezentácia architektonického dedičstva II“.

 

 

 

 

Doc.Ing. arch. Pavel Gregor,PhD.

07/2008

5.000,-Sk

 

Workshop „Obnova architektonického dedičstva Banskej Štiavnice“

 

 

 

 

Doc. Ing.arch. Mária Samová, PhD.

08/2008

60.000,-Sk

Workshop a seminár s prednáškami na problematiku Senzibilizácie študentov a učiteľov v oblasti bezbariérového navrhovania interiérového a exteriérového prostredia

 

 

 

 

Doc. Ing.arch. Jana Pohaničová, PhD.

09/2008

 

50.000,-Sk

Knižná monografia : Rozmanité 19. stor.– Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča

 

 

 

 

Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

10/2008

23.380,-Sk

Medzinárodná architektonická súťaž „Library for the 21st century Design

 

 

 

 

PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

11/2008

20.000,-Sk

Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku. Zborník z vedeckej konferencie.

 

 

 

 

PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

12/2008

3.750,-Sk

Zvyšovanie kvality výučby v oblasti obnovy architektonických pamiatok prostredníctvom troch prednášok.

 

 

 

 

Ing. arch. Katarína Vošková

13/2008

24.700,-Sk

2 ročník Jesennej univerzity architektúry „Banská Štiavnica – svetové dedičstvo UNESCO v ohrození – týždenný medzin. študent. workshop.

 

 

 

 

Ing. arch. Katarína Vošková

14/2008

11.541,-Sk

Účasť a prezentácia prednášky na medzinárodnom vedeckom sympóziu ICOMOS

 

 

 

 

Bc. Milan Pekař

15/2008

15.000,-Sk

Foto Expo 08 – vernisáž fotografií študentov FA STU

 

 

 

 

Občianske združenie FOTOFO – Václav Macek

16/2008

23.300,-Sk

Výstava belgickej fotografie Annemie Augustinjs.

 

 

 

 

Bc. Jozef Turlík, Bc. Michala Lipková

17/2008

10.000,-Sk

Workshop a výstava Hárdverová bižutéria - REŠTART

 

 

 

 

Študentský parlament FA STU – Marcel Mikulec

18/2008

31.000,-Sk

Komunikačný webpriestor pre študentov, časopis FA

 

 

 

 

Študentský parlament FA STU – Marcel Mikulec

19/2008

20.000,-Sk

Pravidelné organizovanie prednášok architektov z praxe, usporadúvanie seminárov a workshopov

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Eva putrová, PhD.

20/2008

 

 

6.000,-Sk

 

 

Prednáška spojená s výstavou záhradného architekta žijúceho v Austrálii Ing. Vladimír Sittu

 

 

 

 

Ing. Ľubica Lešinská, PhD.

21/2008

20.000,-Sk

Exkurzia pre študentov štud. Programu KAKP v oblasti súčasnej záhradnej a parkovej tvorby Viedeň.

 

 

 

 

Doc. PhDr. Jarmila Bencova,PhD.

22/2008

45.000,- Sk

 

Výstava k jubileu architekta Štefana Svetka