Zoznam schválených žiadostí na finančný príspevok z FAEB v školskom roku 2009/2010

 

Meno žiadateľa a číslo žiadosti

Požadovaná suma a celková suma

Názov aktivity

 

 

 

 

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

01/2009

1.120,- €

Výstava prác zo súťaže o cenu dekana Fa Stu za rok 2009

 

 

 

 

Follrich Dušan

03/2009

1.161,-€

 

Prevádzkové technické oddelenie hospodárskej správy FA STU– prezentácia činností na škole, budovanie novej knižnice

 

 

 

 

Follrich Dušan

04/2009

1.822,-€

 

 

 

Prevádzkové technické oddelenie hospodárskej správy FA STU– prezentácia činností na škole, budovanie novej knižnice

 

 

 

 

Follrich Dušan

06/2009

1.177,-€

 

 

Prevádzkové technické oddelenie hospodárskej správy FA STU– prezentácia činností na škole, budovanie novej knižnice

 

 

 

 

Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc.

09/2009

700,-€

 

 

Vydanie knihy – anglická mutácia – Slovenská architektúra...

 

 

 

 

Ing. arch. Ján Komrska, PhD.

10/2009

213,-€

 

 

Dofinancovanie prijatia zahraničných hostí

 

 

 

 

Marta Kaločajová

11/2009

1.450,-€

 

 

 

Dofinancovanie 4 učiteľských mobilít a mobility 1 admin. pracovníčky

 

 

 

 

 

 

Bc. Turlík Jozef, Bc. Michala Lipková

13/2009

 

 

 

750,-€

 

 

 

Výstava reálny design

 

 

 

 

Bc.Miriama Chlapovičová

14/2009

 

58,01,-€

 

 

Workshop – city developoment II-Praha

 

 

 

 

Bc. Veronika Obžerová

15/2009

 

57,70,-€

 

Workshop – city developoment II-Praha

 

 

 

 

Ing.arch. Katarína Vošková

16/2009

560,-€

 

 

3.ročník Jesennej univerzity architektúry 2010 Banská Štiavnica

 

 

 

 

 

Bc.Tibor Antony, doc.PhDr. Jarmila Bencová, PhD., doc.akad.soch. Peter Paliatka

21/2009

1.000,-€

 

 

RE design odborný seminár a workshop

 

 

 

 

Ing.arch. Peter Lovich

22/2009

333,-€

 

 

Implementácia softvéru V-Ray

 

 

 

 

Doc.akad.soch.Milan Lukáč, Bc. Michala Lipková

23/2009

 

600,-€

 

Flowers for Slovakia – výstavný projekt

 

 

 

 

 

Ing.arch. Juraj Furdík, PhD.

24/2009

 

200,-€

 

 

Medzinárodná študentská súťaž CAD 2010

 

 

 

 

Ing.arch. Juraj Furdík, PhD.

25/2009

400,-€

 

 

Výstava, seminár o urbanizme, krajinotvorbe, územnom plánovaní a GIS

 

 

 

 

doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

27/2009

500,-€

 

 

Design workshop on sensitive interventions in historic environment

 

 

 

 

doc.Ing.arch. V.Šimkovič, PhD.

28/2009

750,-€

 

 

Digitálna architektúra FA STU 2010

 

 

 

 

Bc.Milan Pekař

29/2009

500-€

 

Foto expo 09

 

 

 

 

 

doc.Ing.arch. Mária Samová, PhD.

32/2009

1500,-€

 

 

Súťaž Schindler Award

 

 

 

 

Ing. arch. Pavel Nahálka, Phd., Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

33/2009

1.300-€

 

 

21st biennial IAEA congress dresden, aesthetics and design