Zoznam schválených žiadostí na finančný príspevok z FAEB v školskom roku 2007/2008

 

Meno žiadateľa a číslo žiadosti

 suma

Názov aktivity

 

 

 

 

prof. Imrich Tuzinsky

01/2007

7.896,-Sk

Študentská architektonická súťaž ACSA (USA) Museum of steel

 

 

 

 

Doc. Ing. arch. Jana Pohanicova, PhD.

02/2007

20.000,-Sk

Architektúra 19. storočia na Slovensku vo svetle európskeho kultúrneho diania – príprava rukopisu knižného projektu vrátane obrazového materiálu v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt

 

 

 

 

Doc. PhDr. Jarmila Bencova,PhD.

03/2007

50.000,-Sk

Výstava k profesorovi Jozefovi Lackovi

 

 

 

 

Ing. arch. Pavel Nahalka, PhD.

04/2007

52.000,-Sk

Diplomy a výstava prác študentov FA STU ocenených v súťažiach o cenu dekana FA

 

 

 

 

Katarina Lamiova

07/2007

 

5.000,-Sk

 

Účasť na 11. kongrese PlaNet (medzinárodná študentská sieť študentov architektúry a plánovania) vo Varšave – téma Sociálna participácia v tvorbe urbanistického priestoru

 

 

 

 

 

Pavol Srankota

08/2007

2.216,-Sk

Medzinárodný urbanistický workschopCharette

 

 

 

 

Bc. Tomas Molnar

09/2007

2.216,-Sk

 

Medzinárodný urbanistický workschopCharette

 

 

 

 

Bc. Maria Dankova

10/2007

2.216,-Sk

Medzinárodný urbanistický workschopCharette

 

 

 

 

Kalocajova Marta

11/2007

37.000,-Sk

Zahraničné študentské a učiteľské mobility - dofinancovanie

 

 

 

 

Ing.arch. Eva Putrova, PhD.

12/2007

30.000,-Sk

Odborná exkurzia spojená pre študentov odboru – I. a II.štúdia, so zameraním na dejiny záhradnej a krajinnej architektúry a krajinná architektúra v ČR

 

 

 

 

Ing.arch. Nadezda Hraskova, PhD.14/2007

 

36.000,-Sk

Účasť na medzinárodnom workschope „Dotyky s renesanciou“.

 

 

 

 

Ing. Anna Holmanova, Csc..

15/2007

32.000,-Sk

Zborník z konferencie o Profesorovi Pifflovi

 

 

 

 

Ing. Arch. Jozef Polgary

16/2007

3.000,- Sk

 

Odborná exkurzia podklady a príklady v zmysle úloh dizertačnej práce

 

 

 

 

 

Bc.Katarina Bohacova,    Bc. Martin Berezny

17/2007

 

30.000,-Sk

 

REMIX Medzinárodný workshop

 

 

 

 

Ing. Arch. Maria Samova, PhD.

19/2007

 

50.000,-Sk

Medzinárodná študentská súťaž Schindler award 2007/2008

 

 

 

 

Ing. Arch. Karol Kattos

22/2007

49.500,- Sk

 

Stretnutie fakúlt a škôl architektúry - workshop

 

 

 

 

Milan Pekař

23/2007

11.000,-Sk

Foto Expo 2007