MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/3B2EC48D/schvalenezmluvy-uhradazoznam.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Zoznam žiadostí na finančný príspevok= z FAEB v školskom roku 2006/2007

Zoznam poskytnutých finančných príspevkov z FAEB v školskom roku 2006/2007

 

Meno žiadateľa a číslo zmluvy

suma

Názov aktivity

Termín realizácie

Špecifikácia požadovaného príspevku

Datum poskytnu= tia grantu

prof. Peter Gál, PhD.

01/2006

74.000,-Sk

Dofin. cien a odmien-Cena pro.Vilhana,Cena za dizajn a náklady spojené s výstavou a tlačou

November 2006

Dofin. cien a odmien-Cena pro.Vilhana,Cena za dizajn a náklady spojenés&= nbsp;výstavou a tlačou diplomov a režijný-

mi nákladmi víťaza

25.10.2006

prof. Ivan Petelen, P= hD.

02/2006

60.000,-Sk

Medzinárodný Work= shopTouches of= Rennaisance“ – Florencia, Taliansko

12.-19. november. 2006

Príspevok na cestovné a stravovan= ie 6 študentov:

cestovné 1 pedagóg a vreckov&eacu= te; 1 pedagóga

24.10.2006

Ing.arch.Karol= Kattoš,CSc.

03/2006

90.330,-Sk

XII. stretnutie REA(sieť architektonický= ch fakúlt Fr. a štátov Európy

máj 2007

Konanie v Jerevane- Študenti sa zúčastnia workshopu, súťaž s ích kole= gami, učitelia sú prednášajúci, jury workshopu

26. 10. 2006

PhDr.M.Kvasnicová,PhD= .,

Ing.arch.J.Pohaničov&aa= cute;,PhD.,

Ing.arch.p.Paulíny,Ph= D.

04/2006

90.000,-Sk

Výstava k storočnici prof.dr.Ing.arch. Alfréda Piffla,CSc.

Jún 2007

Inštalácia výstavy adjustá= cia výstavného materiálu,bulletin,

vernisáž výstavy, výstavy odmeny  

7. 11. 2006

Bc.Matúš Procháczka – garant Doc.akad.soch.Paliatka Peter,PhD.

05/2006

8.700,-Sk

1.miesto na medzinár. automobilovej dizajnovej súťaži Interior Motives Award 2006 v kategórii najlepśia bezpečnostná inovácia a 2. a 3. miesto v ďalších dvoch kateg.<= o:p>

29. september 2006

Preplatenie letenky Bratislava letisko M. R. Štefánika – Paríž Sud Orly, obojsmern&aacut= e;

18.12.2006

Ján Ivan-garant= Doc.akad.soch.Paliatka Peter,P= hD.

06/2006

11.644,-Sk

2. miesto na súťaži dizajnu automob= ilov Interior Motives Awards 2006 v kateg&oacut= e;r. najlep.koncept interiéru

29. september 2006

Preplatenie letenky a ubytovanie

30. 11. 2006

Ing.arch.Juraj Furdík, PhD.

07/2006

 

5.000,-Sk

 

Celoslovenská študentská súťaž  CAD = 2007

 

Akademický rok 2006/2007

Kancelárske potreby pre realizáciu súťeže

Prezentácia sú= 57;že,tlać,media, výstavné panely 

 

7. 11. 2006

doc. Ing. arch.arch. a= kad. arch. Ivan Gürtler, PhD.

08/2006

30.000,-Sk

Výstava projektov medzinárodnéh= o workshopu „Partizánske 06“, vest= ibul FA STU

30.oktober -10.november 2006

Farebná tlač pozvánky 

plagát

rezerva/grafická úprava/čist.prostriedky

na panely

30. 10. 2006

Stanislav Meliš-garant<= /span> Doc.Ing.Arch. Ľubica Vitk= ová, PhD.

09/2006

6.000,-Sk

 

 

 

Expo-Foto Revival-výstava študentských fotografických prác (pokračov= anie Expo-Foto 2002-2005)

december 2006 – január 2007

Nákup fotomateriá= lu, vyvolávanie fotiek, nákup panelov, spojovací materiál, kancelárske a umelecké potreby

15.12.2006

Doc.akad.soch.Paliatka Peter,PhD.

10/2006

 

 

 

 

 

 

 

11.500,-Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčná účelnosť a estetický vzhľad-výstava pedagógov a študentov Ústavu dizajnu v galérii MAB Trenčín

 

 

 

 

3.11.-27. 11. 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Odmena pre hlavného koordinátora výstavy =

Cestovné náklady na vlak pre pedagógov katedry dizajnu

Nocľažné

Pomocný a prezentačný mater. k výstave

 

 

 

 

 

25.10.2006

 

 

 

 

 

 

= Dr.h.c.prof.PhDr.Ľudov&iacut= e;t Petrá= ;nsky, DrSc.

11/2006

 

30.000,-Sk

Exkurzia pre študentov odbor Architektúr= a FA STU-významnej prehliadky svetovej architektúry, ktorá bude pozitívnym vkladom do poznávacej činnosti študentov FA, predovšetký= ;m poslucháčov odboru Architektúra.

7.11.-11.11.2006

Bienále architektúry Benátky &#= 8211; exkurzia študentov FA STU,

Účel: príspevok na cestovné náklady.

24.10.2006

Marta Kaločajová<= /span> , koordinátorka dohôd Socrates/Erasmus-garant Doc.Ing.Arch. Ľubica Vitková, PhD.

12/2006

30.000,-Sk

Študentské a učiteľsk&eac= ute; mobility na akademický rok 2006/2007 – úhrada 4% za r= ok bankovy prevod grantov

Akademický rok 2006/2007

Uhradenie 4 % za bankové poplatky pri finanćných prevodoch grantov z STU= na študentov FA a zamestnancov FA

27. 10. 2006

Marta Kaločajová<= /span> , koordinátorka dohôd Socrates/Erasmus-garant Doc.Ing.Arch. Ľubica Vitková, PhD.

13/2006

50.000,-Sk (5.600,-Euro 1 50.000,-Sk)

Učiteľské mobility v akademick= om roku 2006/2007 cez program Socrates/Erasmus

Akademický rok 2006/2007

Požiadavka na dofinancovanie cestovných nákladov na učiteľské mobility – cestovné, ubytovanie. =

27. 10. 2006

Daniela Maderičov&aacut= e;- garant doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD.

14/2006

 

3.517,40-Sk

Medzinárodn&= aacute; študentská súťaž Shindl= er Award For Architecture 2006, Paris-Palai= s de TokyoRemoving= Barriers to CultureR= 20;

 

Marec-Október 200= 6

Tlač projektu-verzia na odoslanie

Expresná poštová služba

Tlać projektu-verzia pre účely FA 

 

30. 10. 2006